Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:số 413B - đường Bà Triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại:02053 871058
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv