Skip to main content

Tin xét xử

Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy (18/06/2021)

Tệ nạn ma tuý đã và đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Ma tuý làm huỷ hoại sức khoẻ dẫn đến mất khả năng lao động, suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý không chỉ là trách nhiệm cơ quan chức năng, tổ chức, toàn xã hội và mỗi chúng ta.

cdscv