Skip to main content

Tin xét xử

Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa xét xử lưu động kết hợp phiên tòa rút kinh nghiệm (11/06/2020)

Ngày 11/6/2020, TAND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tổ chức 02 phiên tòa xét xử lưu động, kết hợp rút kinh nghiệm tại đối với 02 vụ án tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

cdscv