Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND thành phố Lạng Sơn

Image
Giáp Thanh Long
Năm sinh: 1964
Quê quán: xã Nhân Lý - huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Đình Lập

Image
Vi Đức Trí
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Hoàng Việt - huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Bình Gia

Image
Dương Xuân Tĩnh
Năm sinh: 1971
Quê quán:Chánh án TAND huyện Hữu Lũng

Image
Trần Quốc Bảo
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Cai Kinh - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Chi Lăng

Image
Trương Thị Hương Giang
Năm sinh: 1980
Quê quán: Tân Hưng - thị xã Phú Thọ, Phú ThọChánh án TAND huyện Cao Lộc

Image
Phùng Đức Chính
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Đồng Bục - huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Lộc Bình

Image
Hoàng Thị Ngọc
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Châu Sơn - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Văn Lãng

Image
Liễu Thị Hạnh
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Phú Xá - huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Bắc Sơn

Image
Vy Ngọc Linh
Năm sinh: 1960
Quê quán: Quang Lang - huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Tràng Định

Image
Hoàng Văn Khi
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Yên Phúc - huyện Văn Quan - tỉnh Lạng SơnChánh án TAND huyện Văn Quan

Image
Triệu Văn Thái
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Hoà Bình - huyện Văn Quan - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND huyện Bình Gia

Image
Nguyễn Văn Khởi
Năm sinh: 1968
Quê quán: xã Hoa Thám - huyện Bình Gia - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND huyện Văn Quan

Image
Hoàng Văn Duy
Năm sinh: 1982
Quê quán: xã Quảng Lạc - Tp.Lạng Sơn - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND huyện Chi Lăng

Image
Hoàng Thế Khuynh
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Vân An - huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND huyện Văn Lãng

Image
Nông Thị Hà
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Yên Bình - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND huyện Bắc Sơn

Image
Vũ Mạnh Đức
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Ninh Sở - huyện Thường Tín, Hà TâyPhó Chánh án TAND huyện Hữu Lũng

Image
Hoàng Thị Thanh
Năm sinh: 1981
Quê quán: Phường Tam Thanh - Tp.Lạng Sơn - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND huyện Lộc Bình

Image
Nguyễn Thị Hoa
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Đồng Nguyên - huyện Từ Sơn - tỉnh Bắc NinhPhó Chánh án TAND huyện Đình Lập

Image
Nông Bá Hiệp
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Hữu Lân - huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng SơnPhó Chánh án TAND thành phố Lạng Sơn

Image
Nguyễn Mạnh Cường
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Võ Cường - huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc NinhPhó Chánh án TAND thành phố Lạng Sơn

Image
Nguyễn Thị Minh Thùy
Năm sinh: 1977
Quê quán: xã Trường Yên - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh BìnhPhó Chánh án TAND huyện Cao Lộc

Image
Lương Thị Mỹ Hạnh
Năm sinh: 1978
Quê quán: xã Vân Mộng - huyện Văn Quan - tỉnh Lạng Sơncdscv