Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu TAND Tỉnh Lạng Sơn

img

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công đã xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Để xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, ngày 13/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký và ban hành sắc lệnh số 33c/SL thiết lập các Tòa án quân sự trên toàn lãnh thổ Việt Nam với nhiệm vụ “xét xử tất cả những người nào phạm vào một việc gì đó có phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Tòa án Việt Nam.

   Tại Lạng Sơn, hệ thống Tòa án được thành lập từ năm 1945 và tổ chức thành Tòa án đệ nhị cấp tỉnh Lạng Sơn; Tòa án sơ cấp ở các huyện và Ban Tư pháp xã ở các xã. Ở những nơi chưa đặt được Tòa án biệt lập thì Ủy ban kháng chiến hành chính sẽ kiêm việc tư pháp. Thời kỳ từ khi thành lập cho đến những năm 50, Tòa án kiêm rất nhiều nhiệm vụ, không chỉ thực hiện chức năng xét xử, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, công tác giám đốc kiểm tra án của TAND tỉnh đối với TAND cấp huyện, Tòa án còn phụ trách công tác Tư pháp xã, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phối hợp với Ủy ban đưa phạm nhân đi sửa chữa đường, phối hợp với Hội nông dân tỉnh thực hiện giảm tô, giảm tức….phục vụ nhiệm vụ chung là xây dựng, cải tạo xã hội chủ nghĩa. Công tác xét xử thời kỳ này chỉ phân ra làm 02 mảng công việc: Việc hình, giải quyết án hình sự và việc hộ, việc dân sự, hôn nhân gia đình ngày nay. Các Tòa án huyện ở gần vùng địch luôn lưu động và quân sự hóa, đi công tác đến đâu, tổ chức làm việc đến đó nên đã gây dựng được nhiều cơ sở Tư pháp trong vùng địch (Tràng Định, Thoát Lãng, Văn Uyên, Điềm He). Trong vùng địch việc hòa giải nhiều hơn việc xét xử. Tháng 4 năm 1954, UBKCHC tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định số 311/VP.UB thành lập Tòa án đặc biệt tại huyện Bắc Sơn. TAND đặc biệt chỉ xét xử ở những nơi phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất, có nhiệm vụ trừng trị những kẻ phản cách mạng, những cường hào gian ác, những kẻ chống lại hoặc phá hoại chính sách ruộng đất; Xét xử những vụ tranh chấp về tài sản, ruộng đất liên quan đến các vụ án trên; Xét xử những vụ tranh cãi về phân định thành phần giai cấp. Khi làm xong nhiệm vụ, TAND đặc biệt sẽ giải tán. TAND đặc biệt không xử những vụ hình và việc hộ thuộc TAND thường. Những vụ án phản cách mạng phức tạp và phải xét xử lâu dài thì do UBKCHC liên khu quyết định chuyển sang TAND thường xét xử.

Trong giai đoạn từ 1956 – 1975, cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nước ta phải đứng trước những thách thức mới là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Cùng với cả nước, Tòa án đã góp phần tích cực trong việc trấn áp bọn gián điệp, thổ phỉ, đặc vụ biệt kích, bọn phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Ngày 30/4/1975 cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả nước tập trung xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tháng 4/1976, tỉnh Lạng Sơn hợp nhất với tỉnh Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng, TAND tỉnh Lạng Sơn cũng được hợp nhất với TAND tỉnh Cao Bằng thành TAND tỉnh Cao Lạng. Cơ cấu tổ chức gồm TAND tỉnh và 20 đơn vị TAND cấp huyện. Trong giai đoạn hợp nhất, TAND tỉnh Cao Lạng hoạt động trong hoàn cảnh có nhiều biến động về tổ chức cán bộ nên cũng gặp nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ cán bộ không đồng đều, đường sá đi lại khó khăn do các đơn vị hành chính ở cách xa thị xã…..Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, công tác xét xử của Tòa án luôn hướng về việc phục vụ yêu cầu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của địa phương. Ngày 29/12/1978, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tách tỉnh Cao Lạng thành hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn như trước năm 1976. Tòa án nhân dân tỉnh Cao Lạng tách ra thành Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn duy trì ổn định cơ cấu tổ chức gồm Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và 11 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện cho đến nay. Hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn gồm Tòa án nhân dân tỉnh có 04 Tòa chuyên trách là Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính – lao động, 03 phòng nghiệp vụ là Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, 11 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện thành lập theo đơn vị hành chính của tỉnh.

Với đặc điểm là tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, kinh tế biên mậu phát triển, tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gia tăng hàng năm, nhiều tội phạm liên tỉnh, tội phạm có yếu tố nước ngoài… Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt xét xử, hàng năm xét xử trên 3000 vụ án các loại. chất lượng giải quyết các loại án được nâng cao, thẩm quyền của Tòa án nhân dân về án hành chính, án dân sự được mở rộng. Công tác xét xử lưu động, tuyên truyền pháp luật được chú trọng. Qua công tác xét xử lưu động, xét xử các vụ án điểm có tác dụng răn đe tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, qua đó kỷ cương pháp luật được giữ vững, củng cố lòng tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với những kết quả đã đạt được, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án nhân dân; nhiều cán bộ công chức của Tòa án hai cấp tỉnh được Chủ tịch nước và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng ba, danh hiệu Thẩm phán giỏi, Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân; nhiều cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, giấy khen của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta và trước yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhiệm vụ đặt ra đối với Toà án nhân dân ngày càng nặng nề, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn quyết tâm phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng với vai trò, vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp; kế thừa, nối tiếp truyền thống vẻ vang được xây dựng, cống hiến qua các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

img


cdscv